2017 és l’any del pacient per la Clínica Bofill

31 de gener de 2017 · Clínica Bofill

A la Clínica Bofill treballem amb la convicció col·lectiva d’oferir la màxima qualitat assistencial i atenció als nostres pacients i als seus acompanyants.

Tanmateix, aquesta línia de treball només és possible si es té un equip de professionals compromesos, eficients i compartint la filosofia de la clínica, si la tecnologia disponible és l’adequada i si hi ha persones que només treballen per millorar cada dia, entre altres coses. Tot això a la Clínica Bofill passa, per aquest motiu podem considerar-nos una de les clíniques de referència de les comarques gironines pel que fa al diagnòstic, tractament i seguiment dels nostres pacients.

Per això aquest any la Clínica Bofill centrarà els seus esforços a implementar millores concretes per a l’experiència assistencial del pacient des del moment que entra en contacte amb la Clínica Bofill fins al moment que surt per la porta.

S’ha creat una comissió per implementar els objectius següents:

  • Promoure la participació i motivació del personal.
  • Establir i elaborar criteris adequats d'actuació.
  • Promoure les millors pràctiques sanitàries.
  • Avaluar resultats. 

Aquest projecte compta amb un espai web en què els usuaris dels nostres serveis podran fer suggeriments per donar la seva opinió i col·laborar en el projecte:

Clica aquí: #2017anydelpacient