Accidents cerebrovasculars en dones

31 de març de 2014 · Clínica Bofill

L'any 2011 l'AHA ( American Heart Association ) i l'ASA ( American Stroke Association ), van publicar les "Guideliness for Primary Prevention of Stroke ", és a dir les

El passat mes de febrer d'aquest any, s'han publicat unes pautes

Els autors descriuen

En anteriors notes, i en molts altres comunicats i conferències impartides, ens hem referit a la necessitat de fer un estudi dels polimorfismes genètics relacionats amb l'augment del risc de trombosi en els casos d'anticonceptius i tractament hormonal en la menopausa. Ara aquesta guia reforça de manera molt significativa les nostres recomanacions.

Dr Joan Sabater Tobella

European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ( EC4 )

President de EUGENOMIC ®

Podeu accedir al document "Guideliness for the prevention of stroke in women" fent

Pregunti'ns per la consulta en farmacogenètica (només a Clínica Bofill Costa Brava)

Tel. 872 598 000