Amb els coneixements bàsics, el 85% dels accidents podien acabar amb final feliç

28 d’octubre de 2010 · Clínica Bofill

Joan Ortega i Albert Font 
Director general de la clínica Bofill i gerent de la mutualitat Montepío. No és la primera vegada que treballen conjuntament. 

Les corporacions que encapçalen Ortega i Font impartiran a partir de novembre una sèrie de cursos destinats a millorar la qualitat de vida de les persones abordant tres 
grans àrees: la cura dels infants, els primers auxilis i l’atenció a la gent gran. Aquest és el projecte més important que portaran a terme les dues entitats.

Descarregar entrevista