Comunicat del departament de salut sobre el virus de la grup A

14 de desembre de 2009 · Clínica Bofill

Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal pel nou virus de la grip A(H1N1) mostra una evolució decreixent tot i que es manté amb una intensitat moderada. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 181,52 per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és superior en els grups d’edat de 0 a 4 i de 5 a 14 anys.

Encara que el virus gripal continua circulant a Catalunya, s’observa també la circulació d’altres virus respiratoris. Del total de mostres respiratòries que han resultat positives al laboratori, aproximadament un 39% correspon al nou virus de la grip A/H1N1.

Pel que fa a la vigilància de casos produïts pel nou virus de la grip A (H1N1), la majoria han presentat un quadre gripal lleu, amb una recuperació en pocs dies, tot i que s’han produït un total de 665 casos greus, dels quals 413 ja han estat donats d’alta hospitalària. En aquests moments es troben a la UCI 68 casos greus. Fins al moment a Catalunya s’han produït 37 defuncions.

En la darrera setmana s’han produït sis defuncions, corresponents a 4 homes de 56, 39, 39, 14 anys, a un nadó de 3 mesos i a una dona de 33 anys. Tots presentaven patologies prèvies menys l’home de 56 anys i el nadó de 3 mesos.

Al llarg de la setmana que va del 3 al 9 de desembre, l’activitat als hospitals d’aguts ha estat similar a la setmana anterior, tant pel que fa al nombre d’urgències ateses (63.300, que suposa un lleuger increment del 1,5% respecte a la setmana anterior) com al de pacients ingressats (6.381, que suposa un increment del 2,3% respecte a la setmana anterior). Aquest mateix fet s’observa en els hospitals infantils, tant pel que fa a pacients atesos (4.349, que representa una disminució del 0,32%) com a pacients ingressats (424 que representa un decrement d’un 1,4% en comparació amb la setmana anterior).

Degut al nombre de dies festius en aquesta setmana, l’activitat dels centres d'atenció primària ha disminuït en un 27,56% respecte a la setmana anterior (597.384 visites) mentre que la dels centres d’atenció continuada (ACUT) ha augmentat en un 22,96% (54.975 visites).

Tant les trucades com els domicilis al 061 han tingut un increment respecte a la setmana anterior, d'un 0,8 % i un 26,19% respectivament.

Fins al 9 de desembre, Sanitat Respon, mitjançant el telèfon 902111444, ha rebut un total de 2.592 consultes associades a simptomatologia sobre la síndrome gripal. Si comparem les consultes de la setmana del 3 al 9 de desembre amb la setmana anterior s'observa un decrement del 18% en les consultes de ciutadans pel mateix motiu (2.022 consultes versus 2.385 de la setmana anterior).


Pel que fa al nombre total de vacunes administrades en centres d’atenció primària a les tres primeres setmanes (fins el 6 de desembre), és de 189.143