Dolor Menstrual. Puc tenir endometriosi?

12 de març de 2021 · Dra. Tudela Santos, Sandra

L'endometriosi pot afectar greument la qualitat de vida de les dones que la pateixen. És important consultar, rebre el seguiment i el tractament necessari.


Que és l'Endometriosi?

L'Endometriosi és una malaltia que afecta només les dones. Consisteix en la implantació de teixit endometrial fora de l’úter, en altres localitzacions majoritàriament de la pelvis com: lligaments uterins, ovaris, trompes, recte, budell, bufeta urinària i altres òrgans veïns.
És una malaltia freqüent, s’estima que afecta aproximadament una de cada 10 dones d'entre 15 i 49 anys.

Quins símptomes provoca?

El símptoma principal és el dolor pelvià durant la menstruació, anomenat dismenorrea, tot i que hi ha dones que tenen dolor abans, durant i després de la menstruació i altres que poden ser asimptomàtiques.
En funció de la localització dels implants d'endometriosi, les dones afectades poden tenir altres símptomes com: dolor a la micció, a la defecació o amb les relacions sexuals.
L'Endometriosi també pot ser causa d'esterilitat inclús en les seves formes més asimptomàtiques.

Com es pot diagnosticar?

El diagnòstic es basa en la història clínica, una exploració i ecografia ginecològica. En funció de la sospita es poden demanar altres proves com una Ressonància magnètica, colonoscòpia, cistoscòpia,etc.

Quin és el tractament?

El tractament ha de ser multidisciplinari i s’establirà en funció dels símptomes,  el desig gestacional de la pacient i la necessitat de suport psicològic.  El primer objectiu del tractament és el control del Dolor. Els tractaments més habituals són antiinflamatoris i anticonceptius hormonals. La cirurgia es reserva als casos més greus o refractaris al tractament mèdic i l’ha de realitzar sempre un equip expert.

Dra. Sandra Tudela, especialista en Ginecologia i Obstetrícia a la Clínica Bofill Girona Centre.