El Dr. Jesús Aguado és el cocreador d'una guia per tractar l'asma infantil a l'Alt Empordà

17 de setembre de 2019 · Dr. Aguado Noriega, Jesús

El Dr. Jesús Aguado, junt amb la Dra. Pilar Villalobos han creat una guia per tractar l'asma infantil a l'Alt Empordà. 

Podem llegir la notícia en el setmanari l'Empordà: