El Dr. Ramon Vilallonga impartirà la conferència: "L’ús de la robòtica en la cirurgia de l’obesitat"

19 de maig de 2016 · Clínica Bofill

El pròxim 3 de juny de 2016, el Palau de Congressos de Girona acollirà la 8a Jornada de Recerca de l'Institut Català de la Salut, que reunirà investigadores i investigadors representatius dels set instituts de recerca vinculats als centres sanitaris de l'organització i que permetrà posar en comú els darrers avenços científics que s'hi estan portant a terme, aquesta vegada en el camp de l'obesitat i la diabetis. 

El Dr. Ramon Vilallonga, cirurgià

Durant la trobada també es faran públics els noms dels guanyadors o guanyadores de la convocatòria 2016 dels premis a la Trajectòria Investigadora, als hospitals i a l'atenció primària de l'ICS i també el Premi a l'Investigador o la Investigadora Jove. L'objectiu d'aquests guardons és fomentar i reconèixer la investigació biomèdica d'alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, que es du a terme a la institució.

“L’ús de la cirurgia robòtica en el context de la cirurgia bariàtrica és controvertit però facilita els gestos amb una major precisió i una més gran fiabilitat dels resultats. Alguns estudis apunten que en intervencions quirúrgiques més complexes com és el bypass tipus SADI, la tecnologia robòtica podria millorar els resultats quirúrgics en el postoperatori i disminuir les possibles complicacions atribuïbles a una cirurgia tècnicament més complexa, reduint l’estada hospitalària i el nombre global de complicacions greus, per exemple”, assegura el Dr. Ramon Vilallonga.