El Dr. Vilallonga presenta el nou document de consens d’Obesitat al SECO-SEEDO 2017

22 de març de 2017 · Clínica Bofill

Del 15 al 17 de març va tenir lloc el II Congrés d’Obesitat i Complicacions Metabòliques organitzat conjuntament per “la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad” (SEEDO), “la Sociedad Española de la Cirugía de la Enfermedad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas” (SECO) i “la Sección de Obesidad de la Asociación Española contra el Cáncer” (AEC).

En aquest marc els doctors José Luis Pereira i Ramon Vilallonga van presentar el nou document de consens per al seguiment postoperatori dels pacients tractats amb cirurgia de l’obesitat.

En l'actualitat, la Cirurgia de l'Obesitat (CO) s'empra de manera habitual per tractar al pacient obès i que compleix criteris quirúrgics. En aquest sentit i a causa d'una major popularització de les tècniques, el seu coneixement i la seva estandardització, la CO és segura i efectiva. No obstant això, requereix d'un seguiment postoperatori immediat, però també més enllà del temps d'hospitalització postoperatòria.

“El motiu d'aquest Consens és trobar els punts claus del seguiment d'aquests pacients, revisar l'evidència i proposar una seqüència o recomanació relacionada amb això”, va explicar el doctor Vilallonga, que ha sigut reelegit secretari general de la Societat Espanyola de la Cirurgia de la Malaltia Mòrbida i de les Malalties Metabòliques (SECO).