Entrevista al Dr. Josep Roig García

20 de maig de 2009 · Clínica Bofill

A banda de la seva formació, ha participat en 75 publicacions en revistes científiques nacionals i internacionals i ha participat com a conferenciant en 276 congressos nacionals i internacionals.

Ha estat coautor del capítol “Necrotizing pancreatitis in Spain” del llibre Acute Pancreatitis. Diagnosis and Therapy d’Edward L. Bradley. També ha estat coautor del llibre De residència a hospital d’alt nivell. 50 anys de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1956-2006).

Ha rebut diversos premis i és membre de l’Associació Espanyola de Cirurgia, de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva i de la Societat Catalana de Cirurgia.

Actualment és cap de l’equip de cirurgia de la Clínica Bofill, cap de secció de cirurgia general i digestiva i director mèdic de l’Hospital Dr. Josep Trueta.

Des de l’any 1986 el Dr. Roig és especialista en cirurgia general i digestiva. Des de fa divuit anys dins la cirurgia general i digestiva s’ha anat especialitzant en el camp de les malalties de l’esòfag i de l’estómac i ha estat pioner en la utilització dels nous procediments per laparoscòpia.

Dr. Roig, què és la cirurgia per laparoscòpia i quins són els principals avantatges que representa per al pacient?

Abans, per fer una operació d’estómac s’havia de fer un tall molt important a l’abdomen, avui dia es fa practicant 4 o 5 forats. Per un d’ells introduïm una càmera i per la resta el cirurgià introdueix les pinces i treballa mirant la pantalla de televisió.

El tipus d’intervenció i els riscos de l’operació dins el pacient són els mateixos, l’únic que canvia és l’abordatge. Però el que sí que canvia molt és la recuperació del malalt ja que atès que no s’han de fer grans talls en el pacient el dolor és molt inferior, la recuperació és molt més ràpida i els dies d’hospitalització disminueixen.

D’altra banda, la cirurgia per laparoscòpia té altres avantatges que no afecten el pacient i és que es poden gravar les operacions per posteriorment estudiar-les i revisar-les amb cirurgians que estan aprenent el procediment.

I els principals inconvenients?

Per al pacient no n’hi ha, tot són avantatges. El principal inconvenient d’aquest procediment és que és més complex que la cirurgia tradicional ja que en comptes de treballar directament sobre el pacient i en tres dimensions es treballa mirant una pantalla de televisió i en dues dimensions. Per tot això sempre recomano anar a unitats que tinguin una formació i experiència importants en cirurgia per laparoscòpia.

En realitat cada vegada el nombre d’operacions que es fan per laparoscòpia és més gran pels avantatges que abans he comentat.

La laparoscòpia és apta per a tots el pacients?

En principi sí, però vull remarcar que en pacients que han estat operats abans a la mateixa zona i per cirurgia tradicional es redueix la possibilitat que en un segon temps es pugui fer per laparoscòpia per les adherències que s’hagin pogut fer a la zona.

A vegades tampoc es pot utilitzar aquest tipus de procediment per la magnitud i les característiques pròpies de la intervenció.

La laparoscòpia l’estem aplicant també en processos malignes com extirpar l’estómac quan hi ha tumors. Però la millora real vindrà per la combinació de diferents tractaments simultanis en quimioteràpia i radioteràpia que puguin reduir el tumor abans de la intervenció o bé prevenir que puguin aparèixer de nou després de les operacions.

Quin és el proper pas de la laparoscòpia. S’està investigant per millorar la tècnica?

Mira, la laparoscòpia es va començar a utilitzar a principis dels anys 90 però s’utilitza amb rutina des de fa 10 anys. El que passa és que ha evolucionat tan ràpidament que ara ja estem en noves fases, com pot ser fer aquestes mateixes operacions per orificis naturals. La primera operació que es va fer per laparoscòpia va ser treure la bufeta de la fel i ha estat on s’han iniciat tots els cirurgians generals i digestius a fer la seva primera experiència. Aquesta operació ja s’està fent per la boca, la uretra o per la vagina. Aquesta tècnica es diu NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery), que tal com el seu nom indica es fa l’operació pels orificis naturals del cos.

I quins beneficis representa per al pacient?

Principalment estètics ja que al pacient no li queda cap cicatriu. El procés de recuperació és tan ràpid com utilitzant la laparoscòpia tradicional.

Què s’està fent actualment per NOTES?

Pel que fa a la meva especialitat, que és esòfag i estómac, podem treballar per orificis naturals tractant malalties benignes (hèrnies d’estómac...). També es poden fer extirpacions de bufeta biliar i altres procediments.

Recentment ha estat nomenat director mèdic de l’Hospital Dr. Josep Trueta, deixarà temporalment la seva activitat com a cirurgià?

En cap concepte deixo la meva activitat com a cirurgià. És cert que part de la meva dedicació mèdica és de gestió però aquest càrrec és per un temps limitat. Si d’aquí a un temps veig que ho puc combinar bé, no em semblarà malament allargar-ho més si així m’ho proposen. Però el sentit de la meva vida és la cirurgia i el pacient. La gestió no passa de ser un complement molt positiu per a la meva formació com a metge i cirurgià.

Quins tipus d’intervencions fa al Trueta?

Fem tot tipus de cirurgia per laparoscòpia i actualment també per toracoscòpia, que és el mateix que la laparoscòpia però els punts d’accés són al tòrax.

I a la Clínica Bofill, quins tipus d’intervencions fa?

Les que fem més són la cirurgia per laparoscòpia de la bufeta biliar, hèrnies d’estómac, refluxos esofàgics i acalàsies i intervencions de cirurgia general.

Ja per acabar, Dr. Roig, què és el més important per a vostè en la relació metge-pacient.

Per mi és la confiança. El pacient ha de confiar plenament amb el que li recomani l’equip de facultatius que el porta i no exigir un procediment concret, això no vol dir que no pugui fer totes les preguntes i resoldre tots els seus dubtes abans d’una intervenció. És més, ho crec imprescindible.

En segon lloc, penso que la formació mèdica actual garanteix grans professionals, però quan es tracta de procediments nous és necessari oferir una experiència que avali els resultats més satisfactoris per al pacient.