Estudi del vertígen: prova vestibular computada

28 de març de 2017 ·Dra. Favre, Gabrielle Christiane

Prova Vestibular Computada

Clínica Bofill Medicina

El vertigen és una patologia molt freqüent i el diagnòstic sovint és difícil, sense diagnòstic no es pot fer un tractament adaptat, només es pot alleugerir els símptomes amb medicaments.

La conseqüència és que sense tractament adaptat la patologia es pot fer crònica, amb una pèrdua de qualitat de vida pel que fa a les activitats diàries, i quan es tracta de persones grans, tendeixen a quedar-se més a casa amb la consegüent pèrdua d’autonomia.

Avui tenim a la nostra disposició una prova que permet un diagnòstic i un seguiment de la patologia i del pacient, és la PROVA VESTIBULAR COMPUTADA.

Aquesta prova permet en la majoria dels casos establir un diagnòstic i, per tant, una estratègia terapèutica adaptada a cada pacient.

Per exemple, la primera causa de vertigen és el vertigen paroxismal benigne, que en la seva forma típica és fàcil de diagnosticar, però hi ha moltes altres formes clíniques d’aquest vertigen. La prova vestibular computada permet un diagnòstic segur del vertigen paroxismal benigne. En aquest cas el tractament són manipulacions diferents segons el canal tocat.

Altres diagnòstics habituals:

Síndrome de Ménière, neuronitis vestibular, parèsia vestibular de la persona gran.

Diagnòstics menys freqüents:

Commoció laberíntica, labirintitis de l’otitis crònica, neurinoma de l’acústic, accident isquèmic cerebel·lós i algunes patologies neurològiques.

Aquesta prova és no invasiva, és una eina que pot ajudar molts pacients i professionals de la salut que es troben sense un diagnòstic clar. És convenient fer aquesta prova a tots els pacients que tenen vertigen i que no evolucionen bé per diagnosticar correctament el tipus de vertigen i per tant el tractament adequat.