I Jornada de l'Associació Catalana d’Entitats de Salut a Girona

21 de novembre de 2012 · Clínica Bofill

Ahir es va celebrar la primera jornada de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) a Girona organitzada per la clínica Bofill. L’obertura de l’acte va ser a càrrec del Sr. Jordi Fàbrega, primer tinent d’alcalde, el Sr. Josep Trias director dels serveis territorials de Salut de Girona, la Sra. Cristina Contel presidenta de ACES i el Sr. Joan Ortega, director general de la clínica Bofill.

Un dels principals temes tractats és el de la SmartSalut. On s’ha presentat una App que va lligada a un sistema de la història clínica electrònica. “Les principals avantatges és que l’App ajuda a l’usuari a controlar la seva salut i a ser corresponsable amb la mateixa. Alhora que el connecta amb el prestador del servei” comenta Juanjo Avendaño, director general de Modelos de Atención Gestionada. D’altre banda l’aplicació permet una reducció de costos, ja que la informació i la interacció amb l’usuari permet treballar en la prevenció, en la eficiència del sistema i en la adequació a la entrada del mateix.

Ja s’està parlant que aquesta solució podria ser aplicable a la sanitat pública mitjançant una reforma del sistema. Inclús a altres sistemes sanitaris mitjançant amplis acords entre els prestadors i els proveïdors de servei.

Com a exemple, ha assistit la Sra. Esther Zaballa, directora General de IMQ (Instituto Médico Quirúrgico ) una de les majors companyies d’assegurances de salut del País Basc que ha apostat clarament per aquesta solució i que la posarà en funcionament el proper mes de gener.

Durant l’acte, Juan Ortega, ha presentat l’ampli programa de responsabilitat corporativa tot i està en un clar moment de crisis. La clínica Bofill actua principalment a través de l’Associació Pilar Carreras que neix l’any 2004 amb tres objectius clars, no invertir ni un sol euro en la seva gestió, el compromís clar i ferm en el temps amb els projectes i que aquests tinguin com a principal fita l’autosostenibilitat.

Inicia treballant al Paraguay on hi ha invertit uns 400.000 euros l’any 2011 ja va finalitzar tot el projecte i s’aconsegueix l’autosostenibilitat aquest 2012 on s’invertirà 6.000 euros i ja es paguen ells mateixos les factures principals de manteniment de les infraestructures. Cal ressaltar que aquestes en cas de canvi d’utilitat, actualment es una residència per avis i una casa per mares solteres i els seus fills i filles, al llarg dels anys passarien a ser de la propietat de la societat civil a través d’una associació creada i gestionada per ells mateixos. A banda, s’ha construït 20 casetes, un pou que subministra aigua potable a una comunitat de 110 famílies, s’ha aportat menjar a diverses escoles, s’han realitzat diverses intervencions quirúrgiques, s’ha distribuït 12 motocultors a comunitats pageses, entre tants altres inversions que han permès crear el sentiment de dignitat a les persones, sentiment que promou les ganes i la necessitat de continuar endavant.

Actualment també s’està treballant a la RD del Congo on s’invertiran 270.000 euros dels quals ja s’han invertit 90.000. L’objectiu per aconseguir l’autosostenibilitat es situa a l’any 2018 on ja s’haurà construït, una casa, l’escola, l’ambulatòri i un hospital materno-infantil. Ja s’està col·laborant amb un orfenat de Bunyuka i ja s’ha construït la casa del complex de salut i formació.

De manera puntual s’ha col·laborat en projectes a Birmania i es col·labora en diverses fundacions de l’entorn més proper. A banda, s’ha dut a terme un programa de difusió sobre temes de salut totalment gratuïts pels assistents i oberts a tothom que ha tingut 1.100 alumnes. També s’està treballant en un projecte per la dignitat dels més desafavorits dins la ciutat de Girona. De cara al gener es vol engegar un projecte anomenat Iniciatives Ni-Ni, que té per objectiu ajudar a joves que tenen ganes, que tenen bones idees i que necessiten assessorament per dur a terme la seva idea.

A l’última part de l’acte s’ha presentat els resultats d’una enquesta realitzada a una mostra de 300 persones a la ciutat de Girona situades principalment a la franja d’edat entre 30 a 60 anys.

El 50% de la mostra es mutualista i el 50% es usuari només de la sanitat pública.

Un 70% es mostra satisfet amb la oferta sanitària que hi ha a les comarques gironines.

A nivell de la sanitat pública, els usuaris demanden més rapidesa i atenció en l’assistència, així com tenir accés a més especialistes.

També reclamen que la gestió de les llistes d’espera es solucionin i que cal que humanitzem una mica la medicina amb l’intent d’apropar el servei a la calidesa de l’atenció personal.

Coincidint amb aquest resultats els principals motius pels quals es donarien d’alta en una mútua obtenim un resultat d’un 58% que ens diu rapidesa i atenció i un 24% ho atribueix directament a una deficiència en la sanitat pública.

El centre públic més conegut i més ben valorat és el Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i el segueix el Hospital Santa Caterina, més enrere trobem diversos caps de Girona i hospitals comarcals com el de Palamós i Figueres.

Ara bé a la ciutat de Girona el ranking dels centres sanitaris més nombrats entre públics i privats quedaria de la següent manera:

Hospital Dr. Josep Trueta

Clínica Girona

Clínica Bofill

Santa Caterina

Caps diversos

Clínica Onyar


Pel què fa al centres privats el nivell de satisfacció és de notable a excel·lent però com a millores que ens reclamen els usuaris és més humanitat en un 11% i millorar la tecnologia dels centres. Cal destacar que un 33% no sap respondre o no té cap queixa.

En general a la sanitat privada se’ns reclama una millora dels costos i per tant fer-la més accessible.

Referent a les mútues o companyies d’assegurances de salut podem dir que disposen d’un alt nivell de fidelitat per part del seu assegurat per dos probables raons, per desconeixement de la resta de mútues y companyies no a nivell de marca però si a nivell de serveis. I l’altre motiu són els períodes de carència i les cobertures en el moment d’un possible canvi de mútua.


De tota manera i com a molt positiu trobem que un 48% dels enquestats amb mútua no ens saben relacionar aspectes negatius de la seva companyia asseguradora i un 23% directament ens comunica que no té cap raó negativa.

Pel que fa al Ranking de mútues, coincideix aproximadament amb la quota de mercat que tenen a Girona:

Adeslas – 18%

Montepio Girona – 13%

Agrupació Mútua – 12%

Medifiatc – 12%

Sanitas – 11%

Asisa – 9%

La resta de la quota de mercat es reparteix de manera molt uniforme amb les diferents empreses d’aquest sector.

A les persones enquestades se’ls ha preguntar la obvietat de què els semblaria la possibilitat de poder triar ser atès a qualsevol centre a la ciutat de Girona d’entre, Hospital Josep Trueta, Santa Caterina, Clínica Girona, Clínica Bofill i la clínica Onyar. La resposta ha estat que el 97% els semblaria bé o molt bé. Aquesta qüestió només ha estat plantejada per constatar que hi ha coses que socialment recolzaríem amb una clara amplia majoria però que en canvi ni tant sols s’analitzen i es tenen en compte des de la classe política.

Veure notícia al Punt Avui

Veure notícia al Diari de Girona