La Clínica Bofill amplia el nombre de boxes d'urgències

11 de novembre de 2009 · Clínica Bofill

La Clínica Bofill ha ampliat el nombre de boxes de urgències de 4 a 6 amb l’objectiu de oferir una més ràpida assistència al pacient.


Com sempre el principal objectiu de la unitat d’urgències és donar un diagnòstic ràpid i eficient per això comptem amb tots els mecanismes necessaris, laboratori bioquímic i hematològic, RMN, TAC, ecògrafs, raig X digital. La unitat d’urgències està coordinada per un doctor les 24h del dia i els corresponents especialistes d’urgències les 24 hores del dia durant 365 dies l’any.

Al llarg de l’any 2008 s’han atès 13.000 casos d’urgència i tenim previst tancar el 2009 amb uns 15.000 casos d’urgència atesos al nostre centre.


Els facultatius que coordinen el nostre servei són:

Cap de servei
Dr. JUAN FRANCISCO CAMPO ECHEVERRIA - Núm. Col. 4917

Metges coordinadors
Dr. JUAN RIBOT PEREZ - Núm. Col. 1617
Dr. BUGALLO MENZA GUSTAVO - Núm. Col. 43191 Dr. CHAALI ABDERRAHIM - Núm. Col. 5124
Dr. PLA SOLER JAUME - Núm. Col. 4030