La Clínica Bofill serà a partir d'aquest gener el primer centre mèdic de la província de Girona que practicarà reduccions d'estómac per endoscòpia.

7 de gener de 2013 · Clínica Bofill

La reducció d'estómac sense incisions, coneguda com a tècnica POSE és una tècnica innovadora per tractar l'obesitat de manera menys invasiva, ja que es realitza a través d'una senzilla endoscòpia, sense necessitat de cap incisió. La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d'un anestesista. Consisteix a fer diversos plecs a l'estómac i suturar-los, reduint així la seva capacitat. En fer-ho a través d'endoscòpia, no es produeix cap ferida, la qual cosa evita risc d'infeccions, cicatrius, dolor post-cirugia i permet una ràpida recuperació del pacient en poques hores.

Els pacients amb problemes d'obesitat poden optar també a la col·locació d'un baló intragàstric: A través de la boca i sense fer cap tipus d'incisió s'introdueix al pacient una esfera de silicona i s'omple de líquid. Això provoca una sensació de sacietat que ajuda el pacient a perdre pes. El pacient ha de seguir controls periòdics de l'endocrinòleg. Es poden col·locar dues modalitats de baló: el baló que és retirat per la mateixa via endoscòpia al cap de 6 o 8 mesos; i el baló que permet ser reomplert de líquid als 6 mesos i allargar els seus efectes fins a 12 mesos.

Una altra de les tècniques avançades que ofereix la Clínica Bofill per primera vegada a Girona és el tancament de l'hèrnia de hiatus per endoscòpia (SRS). L'hèrnia d'hiatus és una afecció per la qual una part de l'estómac sobresurt dins del tòrax, la qual cosa provoca que l'àcid de l'estómac pugui arribar a l'esòfag, provocant la sensació de cremor típica del reflux. La tècnica SRS permet el tancament de l'hèrnia d'hiatus a través d'endoscòpia amb l'objectiu de reduir el reflux.

L'especialista col·loca una barrera antireflux a través d'unes grapes especials, creant unes sutures entre l'estómac i l'esòfag que redueix l'hèrnia d'hiatus i restaura l'anatomia.

La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d'un anestesista. Té una durada aproximada d'una hora. Aquest acte es fa a través de la boca per endoscòpia, sense que hi hagi incisions ni cicatrius, per la qual cosa la recuperació és immediata i poc dolorosa.

El 80% dels pacients tractats abandonen el tractament farmacològic i milloren substancialment la seva qualitat de vida.

L'equip de Digestiu Girona SL està format pel Doctor Xavier Aldeguer, que també és Cap del Servei de Digestiu de l'Hospital Josep Trueta i disposa de consulta privada a la clínica Bofill, i les Doctores Manuela Hombrados i Carme López, totes dues també especialistes de l'aparell digestiu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i de la Clínica Bofill.

Veure vídeo
Veure informació, imatges i especialistes

Veure noticia al Punt Avui
Veure noticia al Diari de Girona