La genètica utilitzada per la millora en el rendiment i salut de l’esportista

22 de març de 2018 · Clínica Bofill

Un individu pot presentar susceptibilitat a certes malalties o predisposició dels seus gens que pot afectar-ne el rendiment esportiu. Aquestes característiques genètiques poden ser molt  rellevants a l’hora de recomanar exercicis físics com a tractaments o prevenció de malalties. En l’alt rendiment una millora petita de les seves capacitats pot arribar a ser la clau per a l’èxit.

El futur sembla orientat a utilitzar el coneixement del material genètic per a trobar una millora del rendiment i salut mitjançant uns entrenaments personalitzats .