Nova unitat de ozonoteràpia

12 d’abril de 2010 · Clínica Bofill

Quins efectes té la ozonoteràpia?

Els efectes benèfics del gas en el organisme són molt variats. El gas al entrar en contacte amb l’organisme produeix canvis químics terapèutics.

És revitalitzant, antioxidant, immunomodulador (estimula els glòbuls blancs i per tant augmenten les defenses), els glòbuls rojos incrementen l’alliberació de oxigen generant un major transport de oxigen a les cèl•lules millorant la funció cel•lular i la circulació en general. També es regenerador, analgèsic, antiinflamatori i antisèptic.

Per a què s’utilitza?
Inicialment es va utilitzar com a desinfectant i cicatritzant. Actualment s’ha demostrat nombroses aplicacions ja que el ozó cura perquè millora el metabolisme de forma integral.

Els tractaments que fem la Clínica Bofill i Actua Serveis Mèdics són lumbàlgies i ciatàlgies, hèrnies discals, artritis, artrosis, fibromiàlgia i cansament crònic, malalties cròniques, dolors de difícil tractament, psoriasi, neuropatia diabètica, úlceres vasculars, herpes de zòster entre altres.

A nivell estètic és una bona teràpia antienvelliment i combat la cel•lulitis.

Com s’aplica?

Depenent de la patologia i després d’una avaluació pel nostre equip mèdic del pacient es determina la via d’administració que poden ser tòpica, infiltració de la musculatura paravertebral o articular, discolisi i endovenosa. Aquestes tècniques poden ser soles o combinades i en general comprenen cicles de entre 5 i 15 sessions.

La infiltració paravertebral o articular és una simple infiltració local de la zona afectada.

La discolisi s’utilitza en pacients amb hèrnia discal pel tractament dels quals s’avalua la necessitat d’aquest procediment i després d’haver descartat altres vies d’administració. Es tracta de l’aplicació d’ozó mèdic en el disc intervertebral mitjançant un procediment quirúrgic menor en el quiròfan. En mitja hora el pacient abandona la clínica.

L’ autohemotransfusió consisteix en la extracció d’una mostra de sang del pacient mitjançant la tècnica adequada i es tracta amb ozó, posteriorment es readministra de forma endovenosa.

L’aplicació tòpica de l’ozó per contacte amb la pell o mucosa afectada, la utilitzem per el tractament de les úlceres vasculars habitualment en cames o pel tractament de diverses patologies mitjançant insuflació per via rectal o vaginal.

En el camp de l’estètica el ozó actua a la pell com un poderós activador cel•lular, existeixen cremes, gels i emulsions per el tractament del cutis o la pell en general. Combat en gran mesura la cel•lulitis i també actua com a pantalla per les radiacions solars.

Per més informació podeu trucar al : 972 20 43 50 o bé al 972 42 60 77

Descarregar fulletó