Nova Unitat de Patologia Mamària

19 d’octubre de 2022 ·Clínica Bofill

  • La Unitat de Patologia Mamària (UPM) té com a objectius principals el diagnòstic, el tractament i el seguiment de persones afectades de patologia mamària benigna i, en especial, el càncer de mama.
  • La UPM està formada per un equip multidiscipliniari de professionals amb formació especialitzada en patologia mamària, que treballen conjuntament per establir un diagnòstic ràpid, complet i oferir un tractament personalitzat.
  • Per facilitar l’accés dels pacients a les consultes dels nostres professionals disposem d’una gestora de casos que us atendrà al telèfon 674501493.

Càncer de Mama

El càncer de mama és la patologia neoplàsica més comuna entre les dones. Representa 30% de tots els càncers que es diagnostiquen en la població femenina segons les últimes dades recollides pel Sistema Europeu d'Informació del Càncer (ECIS, per les seves sigles en anglès).


Els factors de risc més importants associats al càncer de mama són: hormonals i reproductius, l’edat, l’exposició a radiació ionitzant i la història familiar. Aproximadament un 20% dels nous casos de càncer de mama presenten agregació familiar, però només un 10% estan relacionats amb una predisposició genètica coneguda.
Respecte a la mortalitat per càncer de mama, en l’àmbit mundial l’any 2020 va representar 684.996 de casos (6,9%).


Pel que fa a la mortalitat a Espanya per l’any 2020 va ser d’aproximadament 6.606 casos (5,8%).


Les dones actualment diagnosticades de càncer de mama tenen més opcions terapèutiques i una supervivència global més alta.


UPM ha estat creada, entre altres objectius, pel diagnòstic ràpid en dones amb patologies relacionades amb la mama, en especial per la detecció del càncer de mama.
Altres propòsits de la Unitat són el tractament, sigui quirúrgic o no, i control de la patologia benigna de la mama.


Diagnòstic ràpid: el temps de reacció és determinant en casos de sospita de càncer de mama. Ens comprometem a realitzar les proves complementàries necessàries pel diagnòstic en un període màxim de 15 dies.


Seguiment del cas: acompanyament de les pacients durant tot el procés de diagnòstic, tractament, rehabilitació i assessorament per una bona integració sociofamiliar.


EQUIP MULTIDISCIPLINARI

La Unitat està formada per un equip de professionals amb formació especialitzada en patologia mamària. Els professionals de l'equip treballen conjuntament per establir un diagnòstic ràpid, complet i oferir un tractament personalitzat.


L’equip està format per especialistes dels següents Serveis:
• Diagnòstic per la imatge
• Cirurgia general i ginecològica
• Cirurgia plàstica, reparadora i estètica
• Anatomia patològica
• Oncologia
• Psicooncolgia
• Infermeria
• Rehabilitació


Podeu trobar tota la informació a: