Procediments de cirurgia arterial endovasculars a la Clínica Bofill.

13 d’octubre de 2021 · Dr. Corominas Macías, August

D'esquerra a dreta: Dr. Albert Brillas, Sra. Sonia Soler, Dr. Xavier March i Dr. August Corominas.
D'esquerra a dreta: Dr. Albert Brillas, Sra. Sonia Soler, Dr. Xavier March i Dr. August Corominas.

Els doctors cirurgians vasculars August Corominas i Albert Brillas, en equip amb el Dr. Xavier March d'Anestesiologia, i assistits per la Sonia Soler (DUI), han iniciat aquest darrer trimestre a la Clínica Bofill el programa de cirurgia arterial endovascular, realitzant els tres primers casos de col·locació de stent (endopròtesi vascular)  a artèries obliterades de membres inferiors.

L'arteriopatia crònica de membres inferiors és una patologia freqüent que comporta l'oclusió de la llum dels vasos arterials per dipòsit de plaques d'ateroma amb el consegüent dèficit d'arribada de sang als teixits. Això comporta dolor a les cames en caminar que obliguen el pacient a aturar-se (claudicació intermitent) i pot arribar, en els casos més greus i evolucionats, a la presentació del dolor, fins i tot, en estat de repòs o a l'aparició d'úlceres i/o gangrenes.

El tractament d'aquesta patologia es basa en la combinació de tractament mèdic, amb correcció d'hàbits o factors de risc cardiovascular, amb tractaments quirúrgics.Dins d'aquest camp existeix la possibilitat de realitzar bypassos o tècniques de reobertura de llum arterial per via oberta (de les quals ja en vàrem anunciar la realització del primer by-pass femoropoplitis realitzat a Clínica Bofill per part d'aquest mateix equip) així com la realització de les anomenades tècniques endovasculars.

Les tècniques endovasculars es basen en la punció d'una artèria (generalment femoral) i la reobertura mitjançant guies i catèters de les obstruccions al pas de flux sanguini. La dilatació es realitza mitjançant balons inflables un cop situats a la lesió, mentre que per tal d'evitar que es tornin a tancar de forma immediata, pot ser necessari la implantació d'un stent, malla metàl·lica que manté la forma assolida mitjançant la reobertura feta amb el baló.

Si bé aquestes tècniques no són noves (els primers casos d'angioplàsties daten de les dècades dels anys 80 i 90), la realització de les mateixes no es podia fer en tots els àmbits a causa de la complexitat estructural i logística que comporten. En general quedaven fins ara restringides a centres hospitalaris d'alt nivell o a centres no públics amb alta dotació tecnològica, però donada la millora d'infraestructura tecnològica i reformes estructurals a sales quirúrgiques que s'ha realitzat a la clínica els darrers anys, així com l'expertesa del personal implicat, han permès la implementació d'aquestes tècniques a Clínica Bofill, podent així oferir un nou ventall terapèutic a l'existent cartera de serveis.