Propera sessió de "Tornar a Mirar Tintoretto"

26 de març de 2018 · Càtedra Dr. Bofill