Psicologia de l'esport, què és i per a què serveix?

5 d’abril de 2018 · Clínica Bofill

La figura del psicòleg esportiu busca optimitzar la salut física de l'esportista amb el benestar mental i permetre així un millor rendiment. Es treballen sobretot els recursos psicològics del mateix esportista (gestió de la tensió i de la concentració, control d'expectatives, orientació motivacional, etc.). I si es tracta d'un esport col·lectiu, es treballen sobretot les dinàmiques grupals (motivació, comunicació, lideratge, cohesió, etc.),

La psicologia de l'esport no es tracta només de tècniques per assolir uns objectius, serveix per educar en valors i comunicació, assessorar pares, directius o àrbitres, promoure la salut en l'entorn social, incloure persones amb dificultats... i, sobretot ajuda a ser millors persones.