Publicació de la revista CBN núm. 20

20 de desembre de 2018 ·Clínica Bofill

En el vintè número de la revista CBN hem entrevistat a Pere Solés compagina des de fa anys la seva pràctica mèdica com a angiòleg de la Clínica Bofill amb la seva altra professió, director de cinema. El seu últim projecte ha aconseguit que els seus dos vessants professionals, cinema i salut, conflueixin en la pel·lícula anomenada “Ara”.


En aquesta edició trobareu els articles dels nostres professionals mèdics: 

  • Renovació del sistema de densitometria òssia a la Clínica Bofill.
  • Unitat d’Oncologia a Girona -Clínica Bofil i IOB Instiute of Oncology.
  • Los ojos como ventanas de la salud pel Dr. Miguel Ángel Francisco.
  • Cèl·lules mare mesenquimàtiques derivades de teixit adipós i artrosi pel Dr. Jose Luis Ríos i el Dr. Josep M. Centenera
  • Precongen. Test genètic preconcepcional per Synlab.
  • Screening visual pediàtric pel Dr. Joaquim Tarrús Montaner
  • L'alimentació i nutrició hospitalària de la Clínica Bofill.
  • Nou servei de la Clínica Bofill:  Litotrípsia extracorpòria per ones de xoc (LEOC)
  • Coneix la nostra gent del servei d’urgències de la Clínica Bofill Girona Centre