Servei de Podologia

22 d’octubre de 2018 · Sra. Planas Riera, Esther

El Podòleg és el professional mèdic encarregat de diagnosticar, prevenir i tractar les afeccions dels peus, ja siguin dolències òssies o mecàniques, de la pell, les ungles, o d’altres que se’n puguin derivar.

Els peus són la part del cos que ens posa en contacte amb  el terra, els que aguanten el nostre pes i que ens permeten  caminar. Això ho fan dins del conjunt de les cames, pelvis i  columna, de manera que per un bon diagnòstic serà necessària  aquesta exploració integral juntament amb un anàlisi del calçat  que s’utilitza i l’activitat física que es realitza.

És molt important en tots els casos fer un estudi biomecànic  o estudi de la marxa per saber quin és el problema motriu  que pateix el pacient, quina és la seva trepitjada i quin tipus  de peu té (pla, valgo, cabo, laxe infantil, etc.).

Algunes de les dolències del peu més freqüents en la consulta  de podologia són: 

  • Dolor metatarsal: dolor a la part anterior del peu degut a un mal repartiment del pes en aquesta zona
  • Dolor al taló: moltes vegades degut a un esperó de calcani (calcificació de la inserció de la fàscia plantar)
  • Fascitis plantar: inflamació de la fàscia plantar (músculs plantars)

Un factor molt important a valorar en el peu és l’activitat física  del pacient, quina feina fa, quin esport practica, quantes  hores està dret i sobretot quin calçat utilitza (obert, tancat,  esclops, puntera de ferro, etc.) 

 

ESPORT 

En la societat actual hi ha un gran nombre de persones que  practiquen esport; des d’anar a caminar fins a sortir a córrer o  des d’anar en bicicleta fins a fer triatlons, entre moltes altres  disciplines. D’aquí que sigui molt important que l’esportista  porti un calçat adequat per tal de prevenir possibles lesions, ja  siguin a les ungles, friccions a la pell, lesions osteo-lligamentoses  degut a una mala trepitjada, etc.   

PEU DIABÈTIC

Una de les complicacions de la diabetis és la Neuropatia Diabètica  que afecta a la sensibilitat dels peus. La prevenció i  el tractament de les lesions als peus és de vital importància  per tal de retardar l’aparició d’úlceres als peus dels pacients  diabètics. El diagnòstic consta d’un cribatge de la sensibilitat  plantar, estat de la circulació al peu i un estudi biomecànic  per saber les zones de màxima pressió per a poder millorar-ho  realitzant tractaments com ara ortesis plantars. En aquests casos és de rellevant importància portar un calçat  que no provoqui ferides, com el calçat de licra. 

UNGLES I PELL

Les afeccions més freqüents que afecten a les ungles i a la pell que arriben a la nostra consulta de podologia són: l’ungla encarnada, que es produeix quan un fragment de l’ungla penetra a la carn provocant una inflamació i infecció; fongs a les ungles o a la pell i berrugues plantars.

Un factor a valorar pel professional mèdic és saber quina ocupació laboral té el pacient, quin esport practica i, sobretot, quin calçat utilitza.