Virus del Papil·loma Humà (VPH)

2 de març de 2022 ·Dra. Márquez Expósito, Verónica

El 4 de març es celebra el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Virus de Papil·loma Humà, amb la finalitat de conscienciar i sensibilitzar la població sobre el risc potencial de patir aquesta malaltia de transmissió sexual en homes i dones, així com la necessitat d'aplicar les mesures de prevenció pertinents. 


Què és Virus del Papil·loma Humà?

El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és un virus de transmissió sexual que afecta persones sexualment actives, de tots dos sexes.Generalment, les infeccions per VPH són temporals i no impliquen gravetat,  poden ser reduïdes de manera espontània per l'organisme. 

S'han detectat aproximadament uns 200 tipus diferents d'aquest virus.  Dins dels virus que afectes a les mucoses tenim dos tipus:

Virus d'alt risc o oncogènics: tenen capacitat de desenvolupar lesions precursores del càncer (lesions pre-malignes) i càncer. Dins aquest grup els tipus 16 i 18 són els més importants atès que són els responsables d'aproximadament el 70% dels càncers de coll d'úter.

Virus de baix risc:  no estan relacionats amb el càncer però causen lesions benignes (berrugues genitals o condilomes). Els tipus 6 i 11 causen el 90% de les berrugues genitals. En la majoria dels casos les persones afectades amb aquest virus no presenten símptomes, i és pertinent efectuar una revisió mèdica regular. En el cas de les dones es realitza la prova de Papanicolau (coneguda com a citologia vaginal). Aquesta prova permet detectar canvis anormals a les cèl·lules del coll uterí. 

 

Algunes dades importants:

- L’VPH és la infecció de transmissió sexual més freqüent al món

- S'estima que un percentatge elevat d'homes i dones sexualment actius podran contreure l’VPH  en el transcurs de la seva vida.

- A Espanya s'estima que hi ha 18 milions de dones sexualment actives majors de 18 anys, de les quals uns 2 milions són portadores del VPH i aproximadament 400.000 presenten alteracions a la citologia. Cada any al nostre país es diagnostiquen uns 1.942 càncers de coll d'úter  

Per què i com es produeix un càncer després d’una infecció per VPH?

La majoria de persones amb una infecció per VPH tenen el virus silent (sense donar símptomes) durant mesos o anys, fins que les defenses de l'organisme aconsegueixen eliminar-lo. Per tant, la majoria de les dones tenen una infecció transitòria que no suposa cap risc, ja que el VPH acaba eliminant-se totalment. Tot i això, en un petit percentatge de persones (entorn del 10-15%) la infecció per VPH persisteix al llarg del temps perquè les seves defenses no aconsegueixen eliminar-la. Aquesta persistència en el temps és el factor de risc principal per al desenvolupament de lesions. Hi ha diversos factors que contribueixen a fer que la infecció sigui persistent, és a dir, es mantingui en el temps.

Els més importants són:

- El tipus de VPH

- El tabaquisme

- Alteracions en les defenses de l'organisme o sistema immune (immunodepressió)

Com es pot prevenir el Virus del Papil·loma Humà?

- El primer pas per prevenir aquest virus consisteix a l'educació sexual, especialment a la població jove. És recomanable l'ús de mètodes anticonceptius de barrera

- És  important acudir regularment al metge especialista per a la revisió ginecològica per detectar precoçment les lesions pre-malignes del coll de l’úter

- Un dels esquemes aplicats per a la prevenció d'aquest virus rau en la vacunació contra el VPH  

Els factors que afavoreixen l’eliminació del virus són:

  • Deixar de fumar
  • Ús correcte de preservatiu