Workshop de l'actualitat sanitària a Girona

20 de maig de 2017 · Clínica Bofill

El passat dimarts 16 de maig es va celebrar a l’Hotel Carlemany de Girona el workshop d’actualitat sanitària organitzat des de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) amb la col·laboració de la Clínica Bofill Girona.

Amb motiu de Temps de Flors a Girona, es va donar la benvinguda als assistents amb una visita guiada pels principals punts de Girona, Temps de Flors, en especial amb els components de la junta de l’ACES i altres membres assistents no residents a Girona.

Membres de l'ACES durant Temps de Flors Girona '17_Clínica Bofill

L’Hotel Carlemany va ser la seu on es van celebrar les conferències, presentades pel Dr. Josep Ignasi, president de l’ACES, i el Sr. Joan Ortega, director general de la Clínica Bofill. Tots dos van donar la benvinguda als assistents i als ponents de la jornada.

Juan Ortega, director de la Clínica Bofill workshop actualitat sanitària

Acte seguit va intervenir el Dr. Lluís Monset, gerent de l’ACES, per introduir els diferents temes d’actualitat sanitària que es van tractar en el workshop. També va fer menció del cas Barnaclínic, sobre el qual la Sindicatura de Comptes ha donat la raó a la patronal sanitària ACES: “Barnaclínic no pot ser considerada mitjà propi de l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona atès que no realitza la part essencial de la seva activitat per a l’Hospital”.

La següent de les ponències va anar a càrrec de la Sra. Feli Pons, advocada assessora de l’ACES, que va explicar en quin punt es troba l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència a càrrec de fons públics, que regularà la concertació i contractació pública de serveis sanitaris finançats pel CAtSalut. Va remarcar que encara queda feina per fer perquè la llei tingui un text oficial i normatiu.

A continuació va ser el torn del Sr. Eduardo Bermejo, responsable de l’Àrea de Trànsit de l’ACES, que va posar sobre la taula els principals punts clau de la negociació del Conveni de Trànsit al qual s’està donant forma a l’ACES.

Dr. Josep Ignasi, president de l'ACES a l'Hotel Carlemany de Girona

A continuació va ser el torn del Sr. Eduardo Bermejo, responsable de l’Àrea de Trànsit de l’ACES, que va posar sobre la taula els principals punts clau de la negociació del Conveni de Trànsit al qual s’està donant forma a l’ACES.

L’última de les ponències va anar a càrrec del Dr. Frederic Llordachs, responsable d’e-Health de l’ACES, acompanyat del Sr. Raul Ortega, director de sistemes de la Clínica Bofill Girona.

Ens van parlar de la història clínica digital en el sector privat, en concret del projecte Blue Botton. L'objectiu del qual és posar la documentació clínica a disposició dels pacients d’una manera segura, en un format estàndard que sigui accessible des de qualsevol lloc i es pugui consultar en qualsevol moment mitjançant qualsevol dispositiu, amb independència d'on s'hagi dut a terme l'activitat assistencial.

Abans de la cloenda, el Sr. Juan Ortega va iniciar el debat i la reflexió conjunta sobre la problemàtica de pacients de centres privats que passen a ser atesos en centres públics en la demarcació de Girona.

En aquest debat van sorgir diferents problemàtiques, cosa que va fer evident les dificultats que apareixen en el dia a dia entre companyies asseguradores, clíniques privades i sanitat pública. Van sorgir alguns punts clau per desenvolupar en properes trobades i buscar solucions entre tots. 

Com va remarcar el Dr. Lluís Monset: “Asseguradores i proveïdors de salut ens hem d’enfadar una vegada a l’any perquè la resta dels 365 dies anem agafats de la mà en un front comú. Només units arribarem a bons acords en la sanitat privada.”

La cloenda va anar a càrrec del president de l’ACES, Dr. Josep Ignasi.