Anestesiologia i reanimació

Especialitat de la medicina dedicada al confort i cures especials dels pacients durant les intervencions quirúrgiques i altres processos que puguin resultar molestos o dolorosos (endoscòpia, radiologia intervencionista...).  

La nostra unitat d’anestèsia presta servei a les àrees quirúrgiques, hospitalàries i d’urgències i és responsable de la cura global del pacient abans, durant i després d’una intervenció quirúrgica. Les seves funcions principals s’estenen des dels camps de l'anestèsia en intervencions de tot tipus de cirurgia, obstetrícia, la reanimació en casos d’urgència vital, a la consulta d’especialista per al tractament del dolor crònic i altres processos que puguin ser dolorosos. L'enfoc principal el trobem en la seguretat i el benestar dels nostres pacients.

Àrees d’actuació:

 • Activitat quirúrgica:
 • Avaluació preoperatòria
 • Cirurgia general i aparell digestiu
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • ORL
 • Urologia
 • Cirurgia vascular
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Activitat fora del quiròfan (AFQ):
 • Endoscòpies digestives (sedació inconscient)
 • Col·locació d'accessos venosos centrals
 • Cardioversions (sedació inconscient)
 • Broncoscòpies (sedacions)
 • Unitat de dolor agut (dolor postoperatori i interconsultes de tots els serveis)
 • Actuacions a URGÈNCIES