Angiologia i cirurgia vascular

Especialitat medicoquirúrgica dedicada a l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de la patologia del sistema circulatori, quedant únicament excloses de la seva competència el cor i artèries intracraneals.

L'angiologia i cirurgia vascular és una disciplina mèdica quirúrgica dedicada a la profilaxi, diagnòstic i tractament de les malalties, vasculars, arterials, venoses i limfàtiques.

Àrees d’acció:

 • Arteriopaties degeneratives i/o obliterants
 • Isquèmies agudes dels membres per embòlia o trombosis
 • Isquèmies cròniques dels membres.
 • Aneurismes i arteriopatíes ectasiants
 • Arteriopaties inflamatòries i vasculitis
 • Traumatismes vasculars
 • Fístules arteriovenoses
 • Síndromes vasomotores i mixtes
 • Malalties ectasiants de les venes
 • Malformacions congènites arteriovenoses i angiodisplàstiques
 • Trombosis venosa crònica. Varius.
 • Úlceres d’origen vascular.
 • Insuficiència vascular cerebral d’origen extracranial
 • Isquèmia mesentèrica aguda i crònica
 • Hipertensió arterial vasculo-renal
 • Síndromes neurovasculars del opercle toràcic
 • Malalties dels vasos limfàtics i linfedemes
 • Tumors vasculars
 • Malalties de la microcirculació

Els nostres especialistes no només treballen en el tractament de les patologies que es deriven de les malalties vasculars, arterials, venoses i limfàtiques sinó que també realitzen les revisions mèdiques i treballen en la prevenció del risc vascular.