Bofillsport

Unitat de Medicina Esportiva

Nou centre de referència per als practicants de qualsevol esport i per a tots aquells que es preocupen per la seva salut integral.

“Consulteu-nos i us farem un pla totalment personalitzat segons les vostres necessitats i els vostres objectius”

Oferim una atenció sanitària integral a les persones que volen iniciar o continuar la pràctica d'exercici físic o d’una activitat esportiva de forma professional o de lleure, i a les que ho considerin com una contribució al benestar, equilibri i satisfacció personal.

EQUIP DE BOFILLSPORT

Disposem d’un equip de professionals de referència en el sector esportiu, per donar una atenció i un assessorament global, de qualitat, i altament personalitzat, a qualsevol nivell i a qualsevol edat.

Informa't sobre la Unitat de Medicina Esportiva: BofillSport.

972 22 11 04

CLÍNICA BOFILL MIGDIA
C.Migdia 130-132,
17002 GIRONA

EQUIPAMENTS

La Unitat de Salut Integral de l’esportista està ubicada al centre que la Clínica Bofill té al carrer Migdia 130-132. Allà disposem de més de 1000 m2, amb divuit consultoris completament equipats, connectats a la xarxa informàtica de la Clínica, amb qui comparteix els historials clínics i les exploracions ja realitzades.

 • Equip de valoració cardiorespiratòria
 • Equip de radiologia digital
 • Ecògraf amb sondes per fer estudis musculars i articulars, ecocardiografies i ecografies abdominals
 • Cinta de marxa i cicloergòmetre amb mesura de gasos per a la realització de proves d’esforç
 • Servei de rehabilitació completament equipat, amb àrea d’electroteràpia, espai per a tractaments en grups i zona per a teràpies personalitzades
 • Servei d’infermeria
 • Cinta de marxa equipada amb sis càmeres i plataforma de pressions per a l’estudi dinàmic de la marxa

METODOLOGIA

Assessorem de forma individual i també equips, per tal d’assolir la bona forma física que permeti aconseguir la consecució dels objectius plantejats.
Treballem la prevenció i reducció de les complicacions derivades de la pràctica esportiva, fem reconeixements, proves funcionals, i totes les actuacions necessàries per evitar les patologies que poden originar-se.
Tenim, en cas de lesió o patologia produïda per l’esport, una àrea dedicada al tractament, recuperació i re-condicionament dels esportistes, tant en l'àmbit mèdic com fisioterapèutic o quirúrgic.

SERVEIS

Àrea Assistencial

 • Assistència mèdica als lesionats
 • Valoració complementària amb proves diagnòstiques
 • Tractaments mèdics i quirúrgics.
 • Fisioteràpia
 • Rehabilitació i osteopatia
 • Tractaments biològics
 • Readaptació a l’activitat física
 • Psicologia de readaptació i rendiment

Àrea Preventiva

 • Revisions mèdiques d’aptitud per a l’activitat física
 • Orientacions d’activitats físiques
 • Valoració de l’estat de la condició física
 • Control de seguiment dels programes d’entrenament
 • Valoracions ergonòmiques
 • Proves funcionals
 • Estudi de la marxa
 • Estudis ergonòmics específics

Àrea de Serveis a Clubs i Entitats Esportives

 • Cursos de formació medicoesportiva
 • Cursos de primers auxilis
 • Assessorament sobre prestacions sanitàries de les asseguradores dels esportistes
 • Cobertura assistencial en competicions.

Àrea Assessorament

 • Disseny i seguiment de programes d’entrenament
 • Entrenaments personalitzats
 • Assessorament nutricional i complementació alimentària
 • Coaching