Cardiologia pediàtrica

La cardiologia pediàtrica és una especialitat medicoquirúrgica, ja que en ser les cardiopaties congènites alteracions estructurals, aquesta alteració cardíaca estructural haurà de ser corregida mitjançant cirurgia cardíaca i per tant el tractament mèdic ha d'estar encaminat a que el pacient arribi en les millors condicions a la cirurgia.

La cardiologia pediàtrica estudia les anomalies congènites del cor (cardiopatia congènita) que són totes aquelles alteracions en l'estructura i funció del cor i grans vasos, que són presents des de la formació del cor en la vida fetal i que tindran expressió clínica en el moment del naixement. També estudia totes les malalties cardíaques adquirides durant la infància.

Especialitats relacionades