Cirurgia Bariàtrica

Es tracta d’ un tractament molt eficaç per controlar el pes, en aquelles situacions on els tractaments convencionals (alimentació, exercici i fàrmacs) no han estat suficients per aconseguir mantenir la pèrdua ponderal.

La cirurgia de l’obesitat és també anomenada “cirurgia bariàtrica”, i darrerament “cirurgia metabòlica”. Es tracta d’ un tractament molt eficaç per controlar el pes, en aquelles situacions on els tractaments convencionals (alimentació, exercici i fàrmacs) no han estat suficients per aconseguir mantenir la pèrdua ponderal.

El més rellevant d’aquesta cirurgia en els darrers anys és que s’ha vist que cura la diabetis en un 85-90% dels pacients que la pateixen, per tant, està especialment indicada en aquests tipus de pacients quan el tractament conservador no aconsegueix una bona pèrdua de pes. 

Què cal saber sobre la cirurgia de l’obesitat?

És una “cirurgia major” realitzada per laparoscòpia i per tant no està exempta de riscos. Tot i així, les noves tècniques (gastrectomia tubular) ens ofereixen uns resultats extraordinaris amb risc comparable a altres cirurgies abdominals molt comunes (com la de la vesícula biliar).
L’avantatge principal és que permet perdre molt pes amb menys esforç. El pacient menja molt menys de forma natural, ja no li entra més, i es troba saciat. A nivell psicològic això és un gran avantatge.?

No té per objectiu que el pacient arribi al “pes ideal”, sinó que aquest pugui millorar la quantitat i qualitat de vida.

També és important saber que la pèrdua de pes màxima es dona entre 1 i 2 anys i cap als 4-5 anys pot haver un cert increment (tal i com passa amb les persones no operades que solen guanyar pes al llarg de la vida).

GASTRECTOMÍA TUBULAR (Sleeve)

Modalitat de cirurgia, relativament nova (5-7 anys), que està sent molt utilitzada per la seva

eficàcia. El principal avantatge és la seva baixa taxa de complicacions. Comparat amb el by-pass on es fan moltes més seccions intestinals, els riscos són molt menors i rarament s’ha descrit compromís per la vida.

L’altre gran avantatge és que el pacient no precisa prendre suplements vitamínics de per vida (només en algun pacient es compromet la vitamina B12).

Es secciona l’estómac longitudinalment, sense actuar sobre l’intestí. La capacitat gàstrica que es deixa és d’uns 100-150cc. Permet menjar menys quantitat sense passar gana i amb un buidament gàstric normal.

La  intervenció és de curta durada, 1-2 hores.

 

BY-PASS GÀSTRIC

Es tracta d’una tècnica mixta on es redueix l’estómac mitjançant grapat i alhora es connecta amb una nansa de l’intestí de longitud variable. D’aquesta manera el bolus alimentari deixa de passar pel recorregut habitual ja que s’ha fet un pont o by-pass.


S’aconsegueix que el pacient mengi menys, perquè l’estómac és més petit (reservori de 30 a 50cc), i que alhora no s’absorbeixi  tot el menjar ingerit. És a dir, els resultats són sacietat precoç i  malabsorció selectiva per a greixos.

El pacient intervingut sol presentar bona Tolerància alimentaria i poques complicacions nutricionals.
El 5% dels pacients pot presentar “síndrome de dumping” que es caracteritza per produir baixades de sucre amb símptomes. Es soluciona fàcilment prenent algun aliment que contingui sucre.

No útil en “picadors”

Cal tenir present que els pacients necessitaran prendre suplements vitamínics i minerals de per vida.