Cirurgia pediàtrica

Tips de cirurgia que té per objecte les malalties, defectes i traumatismes de tota mena que afecten els infants.