Dermatologia

Amb consulta permanent, el nostre centre disposa d’especialistes en Dermatologia que tracten tot tipus de trastorns patològics de la pell i teixits superficials, així com per a l’ aplicació de tècniques de Dermatologia estètica i reparadora. L’epiluminiscència

Un melanoma es un càncer de pell que pot originar-se a partir d’una lesió pigmentada, (nevus o piga) ja existent o simplement aparèixer sobre la pell sana. Cada any es diagnostiquen un milió de nous casos de tumors cutanis, i en els últims anys el percentatge de melanomes ha augmentat de forma significativa.

El seu diagnòstic precoç facilita el tractament i curació, però en estadis de evolució posteriors pot estendre’s a altres òrgans del cos, el que coneixem com metàstasis, disminuint considerablement les possibilitats de curació.

En les seves fases inicials, moltes d’aquestes lesions son de difícil diagnòstic. Aquí intervé la Microscòpia de Epiluminiscència Digitalitzada (MEPLD), ja que es un mètode no invasiu que permet augmentar la precisió diagnostica i portar un registre de imatges de cada lesió.

La MEPLD es basa en la observació “in vivo” de les lesions pigmentades:

La utilització d’una vídeo càmera unida a un sistema informàtic permet visualitzar i amplificar les lesions a la pantalla del ordenador, a la vegada que pren imatges clíniques (generals), per a una posterior localització de nevus. Totes les fotografies es guarden al ordenador, oferint una sèrie de importants avantatges:


El especialista pot detectar canvis en la estructura i morfologia dels nevus i realitzar un diagnòstic mes precís al respecte.

Aquest registre de imatges es especialment útil en pacients amb gran quantitat de pigues. El control digitalitzat confereix una major seguretat en el seguiment i diagnòstic precoç.

A través de la observació continuada i emmagatzematge de les imatges de la pell, es pot evitar la extirpació innecessària de nevus benignes que no hagin sofert canvis en períodes de temps significatius.

L’anàlisi digitalitzat de les lesions representa un gran avenç en el camp de la prevenció del càncer de pell. Aquest anàlisi constitueix una segona opinió objectiva en el diagnòstic, però que en cap cas pretén substituir el criteri mèdic, si no consolidar-se com una eina eficaç de suport.

El A-B-C-D de les pigues....’

Existeixen una sèrie de signes d’alerta que ens indiquen que la lesió està activa, i que hauria d’ésser observada amb especial atenció. Aquest conjunt de signes es coneixen com la regla AVCD:

  • A. de Asimetria de la piga: Les pigues o nevus benignes son rodons i simètrics
  • V. de Vora irregular (poc nítid, en forma de arc o zig zag): Les pigues tenen vores regulars
  • C. de Coloració (pigmentació) poc uniforme (zones me clares de color marro fosc/negre-marro/vermellós/gris clar): Les pigues son de color marro clar o fosc, però homogeni.
  • D. de Diàmetre. Supera els 5 mil·límetres: Les pigues tenen un diàmetre inferior als 6mm

Ex. Piga que presenta un patró i característiques pròpies de una lesió maligna (Melanoma).