Ecocardiografia Doppler

És el mètode més usat en l'actualitat per a l'estudi de la morfologia i la funció cardíaca, mitjançant l'ús d'ultrasons. Els feixos d'ultrasons llançats per un transductor a través del tòrax, reboten en les diferents estructures cardíaques i segons la densitat d'aquestes registrem el moviment, el gruix i la distància entre aquestes.

Si només estudiem una sola línia d'ultrasons obtindrem unes imatges en un punt del cor, si per contra és un feix (sector) d'ultrasons, obtindrem una imatge sectorial més real amb una millor relació espacial de les estructures cardíaques. L'efecte Doppler ens permet detectar les velocitats i els canvis de direcció i les característiques del flux sanguini amb el que a més obtindrem una informació funcional del cor. El Doppler Polsat ens permet l'estudi en un punt precís però la seva capacitat és limitada pel que fa a la determinació de velocitats màximes. El Doppler Continu pot mesurar velocitats molt altes. El Doppler codificat en color ens permet l'estudi de les alteracions del flux sanguini (shunts intra i extracardiacos, etc.