Electrocardiograma de Holter

En el registre electrocardiogràfic durant 24 hores mitjançant elèctrodes adhesius, col · locats a la paret toràcica, es registra el ritme cardíac de forma contínua durant 24 hores, gràcies a un magnetòfon amb piles, amb cinta on es graven tots els esdeveniments. Conjuntament amb el diari del pacient, s'estableixen una correlació entre els símptomes i les activitats del pacient. La cinta s'analitza mitjançant un programa d'ordinador i finalment s'imprimeix per revisió i informe.

La indicació és per a diagnòstic d'arítmies que no s'observen en electrocardiograma (ECG) de rutina:

  • Per determinar si símptomes com dolor toràcic, palpitacions o síncopes van ser causats per arítmies
  • Per avaluar possibles fallades en marcapassos
  • Per avaluar els resultats del tractament mèdic en arítmia
  • Per determinar l'efecte de son / vigília sobre arítmies potencialment mortals
  • Per estudiar aquells pacients com els postoperats de Mustard, Senning i Fontan (intervencions que predisposen a arítmies) o aquells que presenten miocardiopaties hipertròfiques