Electromiografia

Electromiografia (EMG) és una tècnica per a l'avaluació i registre de l'activitat elèctrica produïda pels músculs esquelètics. L'EMG es desenvolupa utilitzant un instrument mèdic anomenat electromiògraf, per produir un registre anomenat electromiograma. Un electromiògraf detecta l'energia potencial generada per les cèl·lules musculars, quan aquestes són activades neuronalment o elèctricament, els senyals poden ser analitzades per detectar anormalitats i el nivell d'activació o analitzar la biomecànica del moviment.

No és una prova complementària, sinó la prolongació de l'estudi clínic neurològic. Aquesta exploració es dissenya en cada cas en funció de la història clínica i de l'exploració neurològica, i pot modificar segons les dades que es vagin obtenint.