Endocrinologia infantil

Estudi de l'anatomia, de la fisiologia i de la patologia de les glàndules de secreció interna, i del mecanisme d'acció i dels efectes de llurs hormones en pacients infanto-juvenils.

Els problemes que detecta un endocrinòleg pediàtric solen ser molt diferents als quals comunament veu un endocrinòleg que atén a adults. Un ensinistrament especial en condicions pediàtriques relacionades amb el creixement i el desenvolupament és important. Els problemes hormonals sovint estan presents per a tota la vida. Els endocrinòlegs pediàtrics tracten trastorns hormonals en totes les etapes de la infantesa i l'adolescència.