Endoscòpia digestiva

A càrrec del nostre equip de d’Aparell Digestiu, la realització de tècniques d’endoscòpia digestiva digital ambulatòria. De forma conjunta amb l’equip d’anestesiologia i reanimació, les proves es programen ambulatòriament assegurant una assistència amb les mínimes molèsties possibles pel pacient.

Segons l'orifici on s’introdueixi l'endoscopi tenim:

Per boca fins duodè: És endoscòpia Digestiva Alta o panendoscòpia orals diagnostica, que visualitza:
L'esòfag: esofagoscòpia.
El estómac: gastroscòpia.
El duodè: duodenoscopia.

Per l’anus: És una endoscopía digestiva baixa, que visualitza:
Anvers: rectoscòpia.
De còlon sigmoides: Sigmoidoscòpia.
Colon (complert): colonoscòpia.