Equip ADN: Autisme, Diversitat funcional i Neurodesenvolupament

Unitat d'Autisme, Diversitat funcional i Neurodesenvolupament

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són un conjunt de condicions que es presenten durant el desenvolupament infantil i que afecten l’àrea social i comunicativa, que es manifesten amb conductes rígides i/o repetitives, incloent-hi en alguns casos alteracions sensorials. Els TEA es poden diagnosticar a partir dels 30 mesos i determinar el risc a partir dels 12 mesos. Aquesta condició es manifesta de manera molt diferent, individual i única segons cada persona. Alguns nens i nenes poden presentar dificultats en el desenvolupament de la parla, dificultats d’aprenentatge, conductes problemàtiques i necessitats importants de suport per al desenvolupament de les tasques escolars i de l’autonomia. Altres poden passar desapercebuts i mostrar dificultats socials més evidents durant o abans de l’adolescència.

Per tractar aquests trastorns l’Equip ADN (Autisme, Diversitat funcional i Neurodesenvolupament), compta amb un grup de professionals amb certificacions oficials d’expertesa en les diferents metodologies amb més evidència científica i amb una llarga experiència en aquest camp. L’Equip ADN acompanya i desenvolupa la intervenció, de manera eficaç i dinàmica, al llarg del cicle de la vida, des de les etapes més primerenques fins a l’edat adulta. La intervenció es desenvolupa de manera funcional i transdisciplinària (psicòleg, psicopedagog, neuropediatra/psiquiatra i terapeuta ocupacional), adaptant-se de manera individualitzada a les necessitats i les preocupacions de cada família, fet que comporta uns alts índex de millora i satisfacció[1].

 

SERVEIS

 • Teràpia individualitzada

  • Sessions personalitzades basades en metodologies específiques (DENVER, TEACCH, PECS, SCERTS).
 • Teràpia grupal

  • Sessions en grups reduïts per treballar les habilitats socials i comunicatives.
 • Teràpia ocupacional i teràpia d'integració sensorial

  • Avaluació de las habilitats d’autonomia i sensoriomotores.
  • Sessions individuals amb disseny i implementació de dietes sensorials.
 • Teràpia familiar

  • Intervenció directa amb la família (pare/mare/cuidador), a través del vídeo feedback (ImPACT, PACT).
  • Teràpia 'online'.
  • Grups de recolzament familiar
 • Logopèdia

  • Assessorament logopèdic i posada en marxa de SAAC (sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, analògics o digitals).
  • Sessions individualitzades.
 • Estudi diagnòstic clínic

  • Avaluació diagnòstica utilitzant eines específiques (ADOS i ADI-R) i altres complementàries (proves d’intel·ligència, llenguatge, desenvolupament, autonomia i habilitats adaptatives).

ALTRES CONDICIONS

 • Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge i de la comunicació (TEL).
 • Trastorn sociocomunicatiu.
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).
 • Altres trastorns del neurodesenvolupament.
 • Nens amb risc que tenen més probabilitats de tenir problemes en el desenvolupament.

 

[1] Equip ADN  (Autisme, Diversitat funcional i Neurodesenvolupament) avalua els seus terapeutes semestralment i la satisfacció de les famílies anualment.