Equip ADN

Intervenció especialitzada en els Trastorns del Espectre Autista (TEA) y altres retards/trastorns del neurodesenvolupament.

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) són un conjunt de condicions que es presenten durant el desenvolupament infantil i que afecten a l’àrea social i comunicativa, que es manifesta amb conductes rígides i/o repetitives, incloent en alguns casos alteracions sensorials. Els TEA es poden diagnosticar a partir del 30 mesos i determinar el risc a partir dels 12 mesos. Aquesta condició es manifesta de manera molt diferent, individual i única segons cada persona. Alguns/es nens/es poden presentar dificultats en el desenvolupament de la parla, dificultats d’aprenentatge, conductes problemàtiques i necessitats importants de suport per al desenvolupament de les tasques escolars i de l’autonomia. Altres poden passar desapercebuts i mostrar dificultats socials més evidents durant o abans de l’adolescència.

Per tractar aquests trastorns l’Equip ADN compta amb un grup de professionals amb certificacions oficials d’expertesa en les diferents metodologies amb més evidència científica i amb una llarga experiència en aquest camp. L’Equip ADN acompanya i desenvolupa la intervenció, de forma eficaç i dinàmica, al llarg del cicle de la vida, des de les etapes més primerenques fins a l’edat adulta. La intervenció es desenvolupa de forma funcional i transdisciplinar (psicòleg, psicopedagog, neuropediatra/psiquiatra i terapeuta ocupacional), adaptant-se de manera individualitzada a les necessitats i preocupacions de cada família, comportant uns alts índex de millora i satisfacció[1].

 

SERVEIS

 • Teràpia Individualitzada
  • Sessions personalitzades basades en metodologies específiques (DENVER, TEACCH, PECS, SCERTS).
 • Teràpia Grupal
  • Sessions en grups reduïts per treballar les habilitats socials i comunicatives
 • Teràpia Ocupacional i Teràpia de Integració Sensorial
  • Avaluació de las habilitats d’autonomia i sensoriomotores.
  • Sessions individuals amb disseny i implementació de Dietes Sensorials.
 • Teràpia Familiar
  • Intervenció directa amb la família (pare/mare/cuidador), a través del vídeo feedback (ImPACT, PACT).
  • Teràpia online.
  • Grups de recolzament familiar.
 • Logopèdia
  • Assessorament logopèdic i posada en marxa de SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació, analògics o digitals).
  • Sessions individualitzades.
 • Estudi diagnòstic clínic
  • Avaluació diagnòstica utilitzant eines específiques (ADOS i ADI-R) i altres complementàries (probes d’intel·ligència, llenguatge, desenvolupament, autonomia i habilitats adaptatives).

ALTRES CONDICIONS

 • Trastorns Específics del desenvolupament del Llenguatge i de la comunicació (TEL).
 • Trastorn socio-comunicatiu.
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH).
 • Altres trastorns del neurodesenvolupament.
 • Nens amb risc que tenen major probabilitat a tenir problemes/retards en el desenvolupament.

 

[1] Equip ADN avalua els seus terapeutes semestralment i la satisfacció de les famílies anualment.