Homeopatia

Tècnica terapèutica basada en una observació clínica completa i rigorosa que condueix a la prescripció de medicaments homeopàtics, les indicacions de les quals procedeixen d'una farmacologia fonamentada per una constatació experimental que és la similitud.

L'homeopatia funciona provocant mecanismes d'adaptació de l'organisme que l'ajuden a regularse i a recuperar-se.