Mamografia

Com a complement imprescindible per un diagnòstic per imatge integral, el nostre centre posa a disposició dels nostres clients les tècniques de mamografia amb revelat digital.

Mamografia és el procediment d'usar baixes dosis de raigs X (normalment al voltant de 0.7 mSv) per examinar la mamella humana i usar-ho en el diagnòstic i també com a eina de revisió. L'objectiu de la mamografia és la detecció el més aviat possible del càncer de pit, normalment a través de la detecció de masses característiques i/o de microcalcificacions. Es creu que les mamografies redueixen la mortalitat per aquest tipus de càncer. Cap altre tècnica radiològica s'ha demostrat que redueixi el risc però l'autoexamen del pit i l'examen mèdic es consideren essencials per la vigilància del pit.