Medicina familiar

És una especialitat horitzontal​ en amplitud de predomini clínic que comparteix el coneixement i destreses d'altres especialitats i integra les ciències biomèdiques, conductuals i socials capaç de resoldre el 90 – 95% dels problemes de salut,​ proporcionant cures contínues i integrals de l'individu, la seva família i la seva comunitat que incorpora totes les edats, sexe, sistemes o malalties , amb particular èmfasi en la medicina humanística, la relació mèdic – pacient - família, els aspectes educatius, preventius clínics i la medicina integrada i cost – efectiva.

Articles relacionats