Nefrologia infantil

La nefrología insantil abarca una extensa àrea de cures de la salut, dirigida a la població pediàtrica.

Els nefròlegs pediàtrics diagnostiquen, tracten i supervisen els diferents trastorns que afecten als ronyons i les vies urinàries, incloent fallada renal, pressió arterial alta, malalties renals heretades, càlculs renals, infeccions de les vies urinàries i anormalitats en l'orina tals com a presència de sang i proteïna. També avaluen i traten problemes en el creixement i desenvolupament que estan específicament relacionats amb malalties renals cròniques.

Els nefròlegs pediàtrics comunament ofereixen els següents serveis:

  • Diàlisi
  • Transplantes de ronyó
  • Biòpsies de ronyó
  • Interpretació d'estudis radiogràfics dels ronyons
  • Interpretació d'estudis de laboratori relacionats amb malalties renals
  • Monitoreig ambulatori de la pressió arterial


Els nefròlegs pediàtrics són els coordinadors d'un equip mèdic que comprèn infermers especialitzats, dietistes i treballadors socials, tots ells dedicats a cura de nens amb malalties renals. Treballen d'aprop amb altres metges tals com a uròlegs pediàtrics, cirurgians pediàtrics i radiòlegs pediàtrics.