Neuropsicologia

 Què és la neuropsicologia?

És l’especialitat de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta. S’encarrega de valorar i tractar les afectacions en els processos cognitius (com ara la memòria o l’atenció) i en la conducta provocades per lesions cerebrals adquirides o malalties neurològiques (degeneratives o no).

L’exploració Neuropsicològica

L’exploració neuropsicològica és el procés que se segueix per a arribar a un diagnòstic neuropsicològic. Consisteix en una entrevista clínica acurada, a la persona i als seus familiars, i en l’avaluació de les funcions cognitives mitjançant determinades proves. Aquestes proves posen en funcionament els diferents processos cognitius i això és el que permet al neuropsicòleg observar el rendiment, els signes i símptomes de la persona en cadascuna d’aquestes funcions i relacionar-ho amb la seva afectació cerebral. 

El tractament neuropsicològic

Es fa mitjançant la rehabilitació cognitiva, que consisteix fonamentalment a restituir o compensar les alteracions cognitives mitjançant diferents tècniques.

Es tracta d’un tractament molt individualitzat que es planifica en base a les troballes de l’exploració neuropsicològica (punts forts i punts febles), i tenint en compte les característiques de cadascú, i que té per objectiu reduir l’impacte de les alteracions cognitives en la funcionalitat de la vida diària i la qualitat de vida de les persones afectades.

Àrees d'actuació:

La neuropsicologia de l’adult actua dins l’àmbit de les malalties neurològiques i neuroquirúrgiques, entre les més comunes hi trobem: 

 • Ictus
 • Traumatismes cranioencefàlics
 • Epilèpsia
 • Infeccions del sistema nerviós central
 • Tumors cerebrals
 • Malalties neurodegeneratives
 • Deteriorament cognitiu lleu i demències

Infants:

La neuropsicologia infantil actua o bé dins l’àmbit de les malalties neurològiques i neuroquirúrgiques que afecten als infants o bé dins de l’àmbit dels trastorns del neurodesenvolupament i els trastorns o dificultats de l’aprenentatge, entre els més comuns hi trobem:

 

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Trastorns de la comunicació i del llenguatge
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal
 • Trastorn específic de l’aprenentatge
  • Dislèxia
  • Disgrafia
  • Discalcúlia
 • Trastorns del desenvolupament intel·lectual
 • Altes capacitats