Oncologia mèdica

Amb la principal funció de realitzar el diagnòstic i tractament de malalties d’origen oncològic, aquesta especialitat compta amb professionals de reconegut prestigi en nostre àmbit que l’assessoraran en les últimes tècniques quirúrgiques, quimioteràpia i radioteràpia.

L’oncologia és l'especialitat mèdica que estudia els tumors benignes i malignes, però amb atenció especial als malignes, o dit d'altre manera, el càncer. El terme oncologia deriva del grec onkos (massa o tumor) i el sufix –logia (estudi de). Els professionals d'aquesta especialitat són els oncòlegs.

L'oncologia s'ocupa de:

  • Diagnosticar el càncer
  • Tractar el càncer (cirurgia i teràpies no quirúrgiques, com ara la quimioteràpia, radioteràpia i d'altres).
  • Seguir els pacients de càncer després d'haver-los tractat correctament.
  • Fer cures pal·liatives de pacients terminals.
  • Tots els aspectes ètics relacionats amb l'atenció als malalts de càncer.
  • Estudiar la genètica, tan de la població general com, en algunes situacions, en familiars de pacients (sobretot en pacients amb tumors en els quals es coneixen les bases hereditàries).