Pneumologia pediàtrica

A la consulta de Pneumologia i Al·lergología infantil intentem donar respostes i solucions als problemes respiratoris més freqüents en els nens i adolescents.