Psicologia esportiva

La psicologia de l'esport s'enfoca en l'estudi de tècniques dedicades a maximitzar les capacitats mentals de cada atleta, com la seva concentració, atenció, control sobre les emocions i com fer ús d'elles en moments estratègics de cada esport. A la psicologia esportiva, no s'ha de deixar de banda la motivació present en cada atleta dins i fora del camp de joc, el seu nivell de compromís i perseverança. No s'ha d'oblidar que cada atleta té qualitats diferents als altres i són aspectes que han de ser avaluats per crear un pla d'intervenció dirigit a maximitzar les seves capacitats mentals en pro d'una millor gestió d'emocions dins i fora del terreny de joc a nivell competitiu o en l'esport d'alt rendiment. S'ha de diferenciar a l'esport recreatiu de l'esport competitiu i entendre que la Psicologia de l'esport, solament és aplicable a nivell competitiu i d'alt rendiment.

Psicòlegs/gues

Especialitats relacionades