Psicologia infantil

Psicologia que té per objecte l'organització de les estructures de la personalitat adulta, mitjançant el desenvolupament neurobiològic i alhora l'influx del medi (familiar, escolar, social).

Psicologia que té per objecte l'organització de les estructures de la personalitat adulta, mitjançant el desenvolupament neurobiològic i alhora l'influx del medi (familiar, escolar, social).