Psiquiatria

La consulta de Psiquiatria mèdica proporciona serveis de teràpia psicològica i psiquiàtrica a pacients de forma privada. La unitat també està a disposició dels Serveis d’Hospitalització per a la interconsulta de pacients a planta, així com per l’assessorament a la Unitat de Patologies Alimentaries, conjuntament amb els especialistes en Psicologia de la Salut.

La psiquiatria és una branca de la medicina especialitzada en els trastorns mentals.

Els psiquiatres no només diagnostiquen i tracten aquests trastorns sinó que també realitzen investigacions per a comprendre'ls i prevenir-los.

El camp de la psiquiatria és molt ampli en comparació amb altres especialitats mèdiques. Els trastorns mentals poden afectar a la majoria dels aspectes de la vida del pacient, com la seva activitat física, conducta, emocions, pensament, percepció, relacions interpersonals, sexualitat, treball i oci. Aquests trastorns estan produïts per una combinació poc coneguda de determinants biològics, psicològics i socials.

La tasca del psiquiatre consisteix a identificar les diferents fonts i manifestacions de la malaltia mental.