Dr. Aldeguer Manté, Xavier

Núm. col·legiat: 4646 (COMG)

Xavier

Currículum

Cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, hospital de referència de l'àrea de Girona. Metge de la clínica Bofill

Col·legi de Metges de Girona. Col. 17-4646

Llicenciat en Medicina el 1993 per la Universitat Autònoma de Barcelona, va obtenir el títol d’especialista en Gastroenterologia i Hepatologia el 1997 en l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Aquell any fou premiat amb la Beca per a Estudis de Post-Grau de la Caixa que li va permetre passar 4 anys (1998-2001) com a investigador a la Universitat Pensilvània (Filadèlfia, EEUU) amb estudis que se centraven en l’estudi de la regeneració hepàtica. D’aquesta estada i el resultat d’aquests estudis se’n va derivar el títol de Doctor en Medicina amb nota Excel·lent “cum laude” el 2004.

Més recentment, ha realitzat estades formatives a l’Hospital de la University of Texas (Houston, EEUU), l’Institut del Càncer Paoli-Calmette Cancer Center (Marsella, França) i l’Hospital Clínic de Barcelona per a aprofundir en l’aprenentatge de la tècnica d’eco endoscòpia digestiva.

L’any 2009, se li ha atorgat la plaça de Professor en Fisiologia de l’Aparell Digestiu a la recentment creada Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. En el camp de la recerca, condueix estudis sobre la flora bacteriana del còlon en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i cáncer de còlon, en col·laboració amb el Departament d’Ecologia Bacteriana de la mencionada universitat.

Membre de les Societats Catalana, Espanyola de Digestiu, de les Associacions Espanyola i Europea de l’Estudi de les Malalties inflamatòries intestinals de les Societat Americana d’endoscòpia digestiva i de la Societat Espanyola d’Eco endoscòpia. 

Professor i Coordinador de Gastroenterologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Diploma ESADE en Direcció Unitats Hospitalàries.

El seu camp de coneixement i expertesa arriba a totes les malalties digestives, en general (sobretot, reflux esofàgicgastritis i altres problemes gàstricsproblemes al còlonmalalties inflamatòries intestinals com són, la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa) i endoscòpia digestiva amb especial atenció a l’eco endoscòpia.


TÈCNIQUES EXPLORATÒRIES

  • Gastroscòpia o endoscòpia digestiva alta: Exploració endoscòpica de l'esòfag, estómac i duodè
  • Colonoscòpia: Exploració endoscòpica de l'intestí gros o còlon.
  • Ecografia abdominal: Permet l'estudi del fetge i vesícula biliar.
  • Ecoendoscòpia digestiva: Recentment ha aparegut una nova tècnica combinada que s'anomena ecoendoscòpia i que permet fer ecografies des de dins de l'estómac i l'intestí, per estudiar zones fins ara poc accessibles com són l'àrea pancreàtica, les parets de les estructures digestives, el fetge i la vesícula biliar.A més permet tècniques intervencionistes comobiopsias amb agulla fina de lesions de mida petita o inaccessibles per altres tècniques.
  • Col·locació del baló intragàstric: Formem part d'un equip multidisciplinari per a l'avaluació de l'obesitat, que inclou, entre d'altres tractaments, la col·locació de baló intragàstric.
  • Biòpsia de fetge guiada per ecografia: Algunes malalties del fetge requereixen que s'obtingui una mostra per a la seva avaluació. Les biòpsies les realitzem sota control ecogràfic i en un llit amb monitoratge durant 12 hores per minimitzar qualsevol risc o possible complicació.

Consultar pàgina web Digestiu Girona

Especialitats