Sr. Balsells Cabarrocas, Albert

Núm. col·legiat: 27168 (COPC)

Albert

Currículum

Formació acadèmica

Llicenciat en Psicologia, Universitat de Barcelona

Formació PACT, University of Manchester

Attention Autism Programme Workshop 1 and 2, Gina Davies Autism Centre

Advanced Workshop Early Start Denver Model, Davis MIND Institute

Curs ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), Hospital Mútua de Terrassa

Curs PECS, Pyramid Educational Consultants

Model SCERTS, a càrrec de Barry M. Prizant

Curs: Actualización en TEA, AETAPI

Curs: Tinc un alumne amb TEA, Educatio

Curs: De l'adolescència a la vida adulta en el TEA, Educatio

Curs: Suport Conductual Positiu amb persones amb TEA, Fundació Psicotrade

Formació TEACCH, Fundació Psicotrade

Curs: Sexualitat i persones amb diversitat funcional, a càrrec de Gemma Deuloufeu

 

Experiència

Psicòleg i supervisor a ADN Girona: teràpia individual, grups d’habilitats socials amb nens I adolescents amb TEA i assessorament per a escoles.

Professor al Grau de Psicologia impartit per la UNED i col·laborador en el “Taller pràctic per al suport de l’alumnat amb Autisme” impartit per la Universitat de Girona.

Psicòleg a l’Associació Síndrome d’Asperger Vallès Occidental: teràpia, grups d’habilitats socials i esplai tant per a infants com per adolescents amb TEA.

Psicòleg a Fundació Vimar: teràpia grupal a usuaris amb diversitat funcional.

Educador a Fundació Autisme Mas Casadevall.

Educador a diferents serveis de l'Institut d'Assistència Sanitària-Hospital Psiquiàtric de Salt.

Psicòleg en pràctiques de nens i nenes amb Trastorns de l’Espectre Autista en el Centre d’Educació Especial Carrilet (Barcelona).

Especialitats

Centres i mútues

No visita per cap mútua en cap dels seus centres