Dr. Barnosell Pi, Francisco

Núm. col·legiat: 18522 (COMB)

Francisco

Currículum

Trajectòria professional i especialitat

El Dr. F. Barnosell és especialista en rehabilitació, disciplina que exerceix des de l'any 1979.

Doctorat en Medicina i Cirurgia l'any 1976 per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, s'especialitza en la pràctica de l’electromiografia.

Alterna la pràctica de la rehabilitació amb l’activitat d’electromiografia en l’àmbit públic ( a l’hospital Clínic) i en el privat des de l'any 1985 amb la creació de l’empresa Gemedic.

Amb aquesta empresa i posteriorment amb la creació d’Electromiografia S.L., coordina un equip de professionals per a la realització d’electromiografies, estudis especials del sistema nerviós, proves diagnostiques , estudis de fatiga muscular a esportistes, estudi de fibra única, elèctrodes d’electronografia repetitiva (miastènia), estudi de la tremolor i anàlisis micro – electromiografia (miopaties).

Especialitats

Centres i mútues

No visita per cap mútua en cap dels seus centres